fbpx

Siim Raie uurimustöö: Miks ostetakse kunsti?

Oma magistritöös sellele küsimusele vastust otsima hakates olin veendunud, et tüüpilise kunstiostja põhimotiiv on soov eristuda ja samas kuuluda. Rõhutada oma isiku erilisust ning anda märku oma kuulumisest haritud ja kultuursete inimeste hulka, kelle juurde käib loomulikult kunst.
Mu uuringu tulemused seda arvamust ei toeta ja asetavad selle pigem eelarvamuse kategooriasse. Küsitletud 184 kunstiostjast 58 protsenti ei nõustunud väitega, et ostavad kunsti eristumiseks ning 64 protsenti ei näinud kunsti ostmisel seost sooviga kuhugi kuuluda. Minu uurimuse järgi on kunsti ostmisel veel vähem pistmist enda pädeva ja võimekana tundmisega.
 
Seevastu mõõdukalt tugevalt tuleb vastustest esile seos enesehinnanguga – 45 protsenti nõustus või pigem nõustus väitega, et kunst aitab tõsta ja säilitada enesehinnangut. Kuid sellest veel tugevam on soov elada mõtestatud elu (75 protsenti vastanutest on täiesti või pigem nõus) ning jääda kestma (55 protsenti).
 
Niisiis on kunstiostu põhimotiiv mõtestatus – kunsti abil elavad inimesed sisukamat ja terviklikumat elu. Ning katkematus – kunst aitab meil tunda ennast ajas ja ruumis kestvana, olla sama inimene eile, täna ja homme. Samuti aitab kunst mõõdukalt kaasa enesehinnangu kasvatamisele ja säilitamisele – aitab meil näha ennast heas valguses.Lugege edasi Postimees Kultuur kanalis!