fbpx

Art Basel ja UBS “The Art Market 2024” uuringu kokkuvõte

Taas on ilmunud Art Baseli ja UBS “The Art Market 2024” uuring. Möödunud aasta oli hea aasta just väikestele galeriidele, mis annab võimaluse just uutele talentidele esile tõusta! 

Mõned tähelepanekud veel uuringust:
 • Uuringusse oli kaasatud 2800 jõukat kunstikogujat ja 1600 galeriid.
 • Globaalne kunstiturg 2023 aasta oli kokku 65 miljardit dollarit, mis on 4% langus võrreldes eelmise aastaga. Tehinguid tehti samas rohkem (39,4 miljonit), aga madalamatel hinnatasemetel.
 • Suurimaid käibe kasvusid näitasid just väikesed galeriid. Suurimad langused toimusid oksjonikäivetes.
 • 45% käibest moodustasid oksjoni korras ja 55% galeriide/kunstivahendajate kaudu müüdud kunst.
 • Turu ülemine ots (üle 10 miljonilise käibega galeriid) kaotasid käibes esimest korda alates 2020 aastast.
 • Kasvas ka kunsti müük internetis + 7%, kokku 11,8 miljardit, mis on 18% kogu kunstituru mahust. Põhipõhjuseks COVID-i ajal tehtud investeeringud, mis nüüd on hakanud vilja kandma.
 • Siiski jääb internetiostude hinnatase madalama otsa päralt – kallimaid töid eelistatakse näha oma silmaga. 65% ostajatest teeb eeltööd online, kuid 86% ostudest tehakse galeriikülastuse käigus.
 • Kasvanud on nende inimeste hulk, kes oma esimese kunstiostu teevad just internetis – 35% esimestest internetiostudest toimus ilma tööd füüsiliselt nägemata.
 • Kunstiga seotud NFT-de käive vähenes võrreldes möödunud (2022) aastaga veel poole võrra.
 • Hiina kunstiturg on möödunud UK-st ja on nüüd maailma suuruselt teine turg. Suurim (42% kogumahust) jätkuvalt USA.
 • Uuringu käigus küsitleti ka 1600 galeriid 60 regioonis. Keskmine esmaturul tegutsev galerii esindab 23 kunstnikku, esma- ja järelturul tegutsev keskmiselt 39 kunstnikku.
 • Traditsioonilised kunstimeediumid – maal, skulptuur ja teosed paberil (graafika) moodustasid jätkuvalt enamuse – 86% galeriide kogukäibest. Maali osakaal on isegi oluliselt kasvanud (+7%) ja oli 64%.
 • Keskmisel galeriil oli aasta jooksul 83 kunstiostjat / kogujat.
 • 40% käibest moodustab kaasaegne kunst, 14% II MS järgne kunst, 11% modernism, 10% antiik.
 • Enamus galeriidest on spetsialiseerunud (47% tegeleb ainult kaasaegse kunstiga) aga on ka mitme perioodiga tegelevaid.
 • Keskmine galerii müüs keskmiselt 169 ja mediaanina 85 teost (tiražeeritud teosed on arvestatud ühe teosena) ja korraldas 7 näitust.
 • 2023 toimus maailmas 359 kunstimessi.
 • Tulevikku vaadates on kunstikaupmehed maailmas optimistlikud – 36% neist ootab 2024 aastalt kasvu ning 48% ootab möödunud aastaga samaväärseid tulemusi.
Uuringu eriline fookus on seekord oksjonitulemuste ja-majade ning nende käigus müüdud erinevate ajastute ja kunstistiilide võrdlusel, kogu uuring on leitav: https://theartmarket.artbasel.com/
Foto: Kai Kaljo, õli lõuendil, 100×100